DAKA.nl gebruikt cookies (en vergelijkbare technieken) zodat wij en derde partijen jouw internetgedrag binnen en buiten onze website volgen en verzamelen.
Lees meer
Hiermee kunnen wij en derde partijen advertenties aanpassen aan jouw interesses en kun je informatie delen via social media. Als je verdergaat op onze website ga je hier automatisch mee akkoord. Meer informatie? Bekijk onze cookies pagina
Zoek naar producten...
Pagina terug

factureren aan daka

Facturering en betaling

1. Facturering van Goederen vindt plaats nadat de Goederen geleverd zijn, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

Facturen dienen per mail verzonden te worden aan facturen@daka.nl en bevatten tenminste duidelijk en overzichtelijk de navolgende gegevens:

 • Tenaamstelling (Daka SSC B.V.), t.a.v. Finance, Abraham van Stolkweg 66, 3041 JA Rotterdam
 • Uniek factuurnummer
 • Factuurdatum
 • Adres Leverancier
 • KvK nummer en BTW-nummer Leverancier
 • Complete IBAN-bankgegevens Leverancier
 • Nummer van de Pakbon
 • pecificatie van de geleverde Goederen en/of Diensten en aantallen
 • Betaalcondities
 • Nettobedrag, Kortingspercentage en/of kortingsbedrag, BTW, BTW-percentage en Brutobedrag
 • Ordernummer Daka
 • Ordernummer Leverancier

3.Tenzij schriftelijk anders overeengekomen vindt betaling door Daka plaats vanaf dertig (30) dagen na factuurdatum, mits ontvangst en goedkeuring van de geleverde en overeengekomen goederen door Daka heeft plaatsgevonden. Betaling door Daka houdt op geen enkele wijze afstand van enig recht in en houdt geen goedkeuring van de geleverde Goederen en/of Diensten in.

4. Bij het bepalen van het aantal dagen met betrekking tot betaalcondities, geldt de laatste van de factuurdatum en de ontvangstdatum van de goederen.

5. Daka is bevoegd om betaling van een factuur geheel of gedeeltelijk op te schorten, indien: a) Daka van mening is dat de geleverde Goederen en/of Diensten niet (geheel) aan de Overeenkomst beantwoorden en/of indien anderszins sprake is van een tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst door de Leverancier; b) Daka gerede twijfel heeft ten aanzien van de inhoudelijke juistheid van de betreffende factuur.

6. Overschrijding van enige betalingstermijn door Daka of niet-betaling door Daka van enige factuur op grond van voornoemd artikellid, geeft de Leverancier niet het recht haar prestaties op te schorten, dan wel te beëindigen.