DAKA.nl gebruikt cookies (en vergelijkbare technieken) zodat wij en derde partijen jouw internetgedrag binnen en buiten onze website volgen en verzamelen.
Lees meer
Hiermee kunnen wij en derde partijen advertenties aanpassen aan jouw interesses en kun je informatie delen via social media. Als je verdergaat op onze website ga je hier automatisch mee akkoord. Meer informatie? Bekijk onze cookies pagina
Zoek naar producten...
Pagina terug

ALGEMENE VOORWAARDEN DAKA VIP APP

DAKA Loyalty programma (Laatste wijziging: 01-02-2020)

Door middel van het DAKA Loyalty programma kunnen klanten van DAKA punten sparen bij aankopen die zij doen. Vervolgens kunnen de gespaarde punten, in de vorm van spaartegoed, ingezet worden bij een volgende aankoop. Onderstaande Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op het DAKA Loyalty programma. Door gebruik te maken van het DAKA Loyalty programma gaat spaarder uitdrukkelijk akkoord met de toepasselijkheid en de inhoud van deze Algemene Voorwaarden. Indien één of meerdere bepalingen in deze Algemene Voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, blijven de overige bepalingen volledig van toepassing. DAKA zal dan nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigbare bepalingen opstellen.

Artikel 1: Definities

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

1.1.  DAKA (SSC B.V.): alle winkels die handelen onder de naam DAKA, waaronder ook begrepen DAKA.nl.

1.2. Spaarder: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep, vereniging of bedrijf en tegoed spaart bij aankoop van artikelen via DAKA.

1.3 Spaartegoed: het opgebouwde tegoed, weergegeven als een puntensaldo dat door spaarder gespaard is over zijn of haar aankopen.

1.4 DAKA Loyalty programma: het spaarsysteem, geldig in alle officiële DAKA winkels en DAKA.nl, waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn.

Artikel 2: Geldigheid

2.1 Het DAKA Loyalty programma is geldig in alle officiële DAKA winkels en DAKA.nl.

2.2 Het DAKA VIP-programma is het enige geldige spaarsysteem dat in de DAKA winkels en DAKA.nl  gehanteerd wordt.

Artikel 3: Registratie Spaarder

3.1 Spaarders kunnen zich registreren via de DAKA VIP-app, de kassa, de webzuil en op DAKA.nl.

3.2 Aan geregistreerde DAKA klanten wordt een centraal klantnummer toegekend. Per centraal klantnummer wordt tegoed gespaard en kan dit tegoed worden besteed. Aan een geregistreerd e-mailadres kan één centraal klantnummer en dus één spaartegoed worden gekoppeld via DAKA klantenservice (klantenservice@daka.nl).

3.3 Alle huidige geregistreerde DAKA klanten nemen automatisch deel aan het DAKA Loyalty programma.

3.4 Spaarder kan zich op elk gewenst moment afmelden via de DAKA VIP app, de DAKA klantenservice (klantenservice@daka.nl) of in een DAKA winkel. Na afmelding vervalt het spaartegoed.

Artikel 4: Werking Spaartegoed

4.1 Het DAKA Loyalty programma is gebaseerd op een puntensysteem. Per elke € 0,25 besteed, ontvangt spaarder 1 spaarpunt. Bij een aankoop ter waarde van € 50,00 ontvangt spaarder dus 200 punten. Elk spaarpunt vertegenwoordigt een waarde van € 0,01, waardoor 200 punten gelijk staan aan een spaartegoed van € 2,00.

4.2 Spaartegoed is in de DAKA winkels en DAKA.nl inzetbaar.

4.4 Spaarder spaart punten op alle aankopen, uitgezonderd zijn spaarders met relatiekorting.

4.5 Bij de aanschaf van een DAKA cadeaukaart worden geen spaarpunten gespaart, dit gebeurt bij besteding van deze cadeaukaart. Spaarder spaart over de aangekochte artikelen.

4.6 Spaartegoed wordt berekend over de ‘voor’-prijs, niet over de ‘van’-prijs. De daadwerkelijke prijs die spaarder betaalt voor het artikel telt dus voor berekening van het spaartegoed.

4.7 Spaartegoed vervalt als spaarder gedurende één jaar geen geregistreerde aankoop doet in een DAKA winkel of bij DAKA.nl.

4.8 Indien spaarder een aankoop retourneert, wordt het over de aankoop berekende spaartegoed in mindering gebracht over het bestaande spaartegoed.

Het ingezette VIP-saldo wordt verdeeld over het aantal gekochte artikelen. Mocht één van de artikelen retour komen, dan wordt het over het artikel verrekende VIP-saldo na retourverwerking teruggestort op het account.

4.9 Spaarder kan, indien hij een aankoop heeft verricht maar zijn klantnummer niet heeft opgegeven bij het doen van de aankoop, nadien het over de aankoop te ontvangen spaartegoed claimen uitsluitend via de DAKA klantenservice (klantenservice@daka.nl).

Artikel 5: Inzetten Spaartegoed

5.1 Spaarder kan spaartegoed inzetten via de DAKA VIP-app, een DAKA winkel of bij DAKA.nl.

5.2 Spaartegoed is inzetbaar vanaf veertien (14) dagen na aankoop waarover het betreffende spaartegoed is opgebouwd. Spaarder bepaalt, met inachtneming van deze periode van veertien dagen, zelf wanneer en voor hoeveel hij zijn spaartegoed inzet.

5.3 Spaartegoed wordt door spaarder middels de DAKA VIP-app klaargezet voordat de volgende aankoop wordt gedaan. Op de aankoop wordt vervolgens het ingezette spaartegoed in mindering gebracht.

Wanneer er een bestelling bestelling wordt geplaatst waarbij het VIP-saldo vergeten in te zetten is, kan dit achteraf niet meer worden verrekend of ingezet worden.

5.4 Indien spaarder een aankoop doet in een DAKA winkel, geeft hij of zij bij het afrekenen aan de kassa zijn e-mailadres door. De kassa registreert vervolgens automatisch welk spaartegoed er aan dat e-mailadres gekoppeld is en brengt het klaargezette spaartegoed in mindering op het te betalen bedrag.

5.5 Indien spaartegoed dat klaargezet is niet binnen vierentwintig uur ingezet wordt door spaarder, wordt het spaartegoed automatisch weer beschikbaar als inzetbaar spaartegoed voor de volgende aankoop van spaarder.

5.6 DAKA is niet aansprakelijk voor het niet of onvoldoende functioneren van de DAKA VIP-app en/of mogelijke gevolgen hiervan. DAKA kan geen garanties geven met betrekking tot de aard, juistheid of inhoud van de informatie opgenomen in de DAKA VIP-app.

Artikel 6: Privacy

6.1 Om deel te kunnen nemen aan het DAKA Loyalty programma wordt een aantal gegevens van spaarder gevraagd. Het betreft voor- en achternaam, e-mailadres en wachtwoord. Deze gegevens worden verwerkt en gebruikt door DAKA, om een e-mail ter bevestiging van registratie te verzenden, alsmede om contact te onderhouden met de spaarder over (het vervallen van) zijn spaartegoed. Daarnaast kunnen deze gegevens gebruikt worden voor marketingdoeleinden, bijvoorbeeld het verzenden van een nieuwsbrief door DAKA aan spaarder.

6.2  DAKA zal de in artikel 6.1 beschreven gegevens niet gebruiken voor verwerkingen die niet in overeenstemming zijn met de in artikel 6.1 beschreven doeleinden.

6.3 Indien spaarder zich afmeldt bij het DAKA Loyalty programma, worden alle gegevens die zijn opgevraagd in het kader van deelname verwijderd.

6.4 DAKA zal de in artikel 6.1 beschreven gegevens niet zonder toestemming van spaarder delen met derde partijen, tenzij hiertoe een wettelijke plicht bestaat.

6.5 Spaarder kan een overzicht opvragen van de gegevens die DAKA over hem verwerkt en vervolgens eventueel een verzoek doen tot wijziging, afscherming of verwijdering van de betreffende gegevens. Een verzoek hiertoe kan gericht worden aan de DAKA klantenservice (klantenservice@daka.nl).

6.6 Op de website van DAKA is een privacy statement geplaatst. Dit privacy statement is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens in het kader van het DAKA Loyalty programma.

 Artikel 7: Intellectuele eigendom

7.1. Alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven informatie, al dan niet via de DAKA VIP-app, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot producten en/of met betrekking tot de DAKA webzuilen en DAKA.nl, berusten bij DAKA SSC B.V., haar toeleveranciers of andere rechthebbenden.

7.2 Het is spaarder verboden gebruik te maken, daaronder het aanbrengen van wijzigingen begrepen, van de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van DAKA SSC B.V., haar toeleveranciers of andere rechthebbenden, tenzij het louter gaat om privégebruik in relatie tot het DAKA Loyalty programma zelf.

Artikel 8: Klachten en toepasselijk recht

8.1 Indien spaarder een klacht heeft over het DAKA Loyalty programma, dient deze klacht tijdig kenbaar gemaakt te worden aan DAKA. DAKA zal in overleg met spaarder naar een geschikte oplossing voor de klacht zoeken.

8.2 Op het DAKA Loyalty programma en geschillen die daaruit voortvloeien of daarmee samenhangen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten. Geschillen zullen voorgelegd worden aan de bevoegde Nederlandse rechter.

Artikel 9: Diversen

9.1. DAKA SSC B.V. gevestigd te (3041 JA) Rotterdam, Abraham van Stolkweg 66 en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel Rotterdam onder nummer 24132954. DAKA SSC B.V. is bereikbaar via het e-mailadres klantenservice@daka.nl. Het BTW-identificatienummer is NL006502623B01

9.2. DAKA SSC B.V. streeft ernaar om de door haar ontvangen e-mails op werkdagen binnen 48 uur te beantwoorden.

** DAKA behoudt te allen tijden het recht de condities voorvloeiend uit deze Algemene Voorwaarden aan te passen.